Mapes

Eurofondy

Projekt II - Snížení energetické náročnosti výroby - MAPES spol. s r.o.

je spolufinancován Evropskou unií. Projekt si klade za cíl snížit energetickou náročnost výrobního objektu společnosti MAPES spol. s r.o.

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

www.czechinvest.org/oppik-cz

Cílem projektu je vyřešení energetické náročnosti a snížení nákladů na energii při výrobě krmiv pro psy pro žadatele - MAPES spol. s r.o

Předmětem projektu bude realizace následujících opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti provozu:

  1. Výměna VZT pro sušící komory s vyšší účinností
  2. Výměna osvětlení za LED
  3. Zateplení kompletního pláště objektu a výměna výplní

Společnost Mapes spol. s r.o. získala na realizaci tohoto projektu nenávratný finanční příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výšce 3 731 652,99 Kč, co představovalo 50% z celkových nákladů na projekt ve výšce 7 463 305,98 Kč.

Společnost Mapes spol. s r.o. spolufinancovala projekt z vlastních zdrojů sumou 3 731 652,99Kč, tedy 50% z celkových nákladů na projekt.

Místo realizace projektu: Jakub 44 Církvice 28533

Název a sídlo společnosti: Mapes spol. s r.o. Jakub 44 Církvice 28533

Datum začátku projektu: Duben 2020

Datum ukončení projektu: Říjen 2020

Název řídícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Číslo projektu:CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017601

Úspory energií ve společnosti MAPES spol. s r.o.

Tento projekt byl realizován s podporou EVRÓPSKÉ ÚNIE – Evropský fond pro regionální rozvoj, operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

www.czechinvest.org/oppik-cz

Cílem projektu je vyřešení energetické náročnosti a snížení nákladů na energii při výrobě krmiv pro psy pro žadatele - MAPES spol. s r.o

Předmětem projektu bude realizace následujících opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti provozu:

  1. Výměna VZT pro sušící komory s vyšší účinností
  2. Výměna osvětlení za LED
  3. Zateplení kompletního pláště objektu a výměna výplní
  4. Instalace nuceného větrání s rekuperací pro provozní a administrační část
  5. Instalace FVE 30KWa
  6. Výměna chladící technologie s rekuperací tepla do teplé vody.

Společnost Mapes spol. s r.o. získala na realizaci tohoto projektu nenávratný finanční příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výšce 4 329 682,38 Kč, co představovalo 50% z celkových nákladů na projekt ve výšce 8 659 364,77 Kč.

Společnost Mapes spol. s r.o. spolufinancovala projekt z vlastních zdrojů sumou 4 329 682,39Kč tedy 50% z celkových nákladů na projekt.

Místo realizace projektu: Plynárenská 1603 Čáslav 28601

Název a sídlo společnosti: Mapes spol. s r.o. Jakub 44 Církvice 28533

Datum začátku projektu: Duben 2017

Datum ukončení projektu: Říjen 2017

Název řídícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002081

Projekt II - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBY - MAPES SPOL. S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií. Projekt si klade za cíl snížit energetickou náročnost výrobního objektu společnosti MAPES spol. s r.o.