Mapes

Eurofondy

Úspory energií ve společnosti MAPES spol. s r.o.

 Tento projekt byl realizován s podporou EVRÓPSKÉ ÚNIE – Evropský fond pro regionální rozvoj, operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

www.czechinvest.org/oppik-cz

Cílem projektu je vyřešení energetické náročnosti a snížení nákladů na energii při výrobě krmiv pro psy pro žadatele - MAPES spol. s r.o

Předmětem projektu bude realizace následujících opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti provozu:

  1. Výměna motoru (VZT a další)
  2. Výměna chlazení (chladírna a mrazák) a využití odpadního tepla pro vytápění
  3. Výměna zářivek vprovozu za LED
  4. PVe systém – 30 kWp
  5. Zateplení objektu a výměna oken
  6. Realizace TČ vzduch / voda pro vytápění kanceláře + částečně provoz
  7. Větrací jednotka pro kancelář a vedlejší balírnu
  8. Adaptace řízení technologie sušení

Společnost Mapes spol. s r.o. získala na realizaci tohoto projektu nenávratný finanční příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výšce 4 329 682,38 Kč, co představovalo 50% z celkových nákladů na projekt ve výšce 8 659 364 Kč.

Spoilečnost Mapes spol. s r.o. spolufinancovala projekt z vlastních zdrojů sumou 4 329 682,38 Kč, tedy 50% z celkových nákladů na projekt.

Místo realizace projektu: Plynárenská 1603 Čáslav 28601

Název a sídlo společnosti: Mapes spol. s r.o. Jakub 44 Církvice 28533

Datum začátku projektu: Červen 2015

Datum ukončení projektu: Srpen 2018

Název řídícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR